திருமுறைகளை தொகுத்தவர்

நம்பியாண்டார் நம்பி
திருநட்சத்திரம்: வைகாசி – 22 –  புனர்பூசம்
(ஜூன் 5 )

தமிழின் தெய்வீக அம்சத்திற்குக் காரணமான இலக்கியங்களில் சைவத் திருமுறைகளுக்கு பெரும் பங்குண்டு. அந்தத் திருமுறைகளைத் தொகுத்து வழங்கிய அருளாளர் நம்பியாண்டார் நம்பி. திருநாரையூரில்  பிறந்த நம்பி, சைவத் திருமுறைகளைத் தொகுத்ததோடு பல நூல்களையும் இயற்றியுள்ளார்.
10ம் நூற்றாண்டில் ராஜராஜ சோழன் ஆட்சியின்போது,  சிதம்பரம் கோயிலிலே கவனிப்பாரற்றுக் கிடந்த தேவாரங்களையும், வேறுபல சமய இலக்கியங்களையும் எடுத்து, பூச்சிகளால் அரிக்கப்பட்டு அழிந்தவை போக எஞ்சியவற்றை, நம்பியாண்டார் நம்பி பன்னிரண்டு திருமுறைகளாகத் தொகுத்தார்.
11ம் திருமுறையில் தாம் இயற்றிய பத்து பிரபந்தங்களையும் இணைத்து வகைப்படுத்திய நம்பி பாடியவை, திரு இரட்டை மணிமாலை, கோயில் திருபண்ணியர் விருத்தம், திருத்தொண்டர் திரு அந்தாதி, ஆளுடைப் பிள்ளையார் திருவந்தாதி, திரு சண்பை விருத்தம், திருமும்மணிக்கோவை, திரு உலாமாலை, திருக்கலம்பகம், திருத்தொகை, திருநாவுக்கரசர் திரு ஏகாதச மாலை ஆகியனவாகும்.
காண்க:
.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s