ஆனி மாத மலர்கள்

ஆன்றோர் திருநட்சத்திரங்கள்:


பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணா

(ஆனி 18)
(ஆனி -20 – மகம்)
(ஆனி – 21 – பூரம்)
(ஆனி – 21 – பூரம்)
(ஆனி 21)

ஏயர்கோன் கலிக்காமர்
(ஆனி – 24 – ரேவதி)


பெரியாழ்வார்

(ஆனி – 25 – சுவாதி)
(ஆனி – 27 – அனுஷம்)
(முக்திதினம்: ஆனி 29)


—————————-
 சான்றோர்மலர்வும் மறைவும்  

(பிறப்பு: ஜூன் 16)
(மறைவு: ஜூன் 16)
(பலிதானம்: ஜூன் 17)
(பலிதானம்: ஜூன் 17)
(பிறப்பு: ஜூன் 18)
(மறைவு: ஜூன் 21)
(பிறப்பு: ஜூலை 6)
(
பலிதானம்: ஜூன் 23)
(பலிதானம்: ஜூன் 24)
(பிறப்பு: ஜூன் 24)
(பிறப்பு: ஜூன் 26)
(பிறப்பு: ஜூன் 29)
(
மறைவு: ஜூன் 28)
(மறைவு: ஜூன் 30)
(மறைவு: ஜூலை 4)
(பிறப்பு: ஜூலை 7)
(பிறப்பு: ஜூலை 15)
(பிறப்பு: ஜூலை 15) 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s