ஆடி மாத மலர்கள்

ஆன்றோர் திருநட்சத்திரங்கள்:
(ஜூலை 20)

(ஆடி – 9 – கிருத்திகை)

(ஆடி – 9 – கிருத்திகை)
(ஆடி – 12 – திருவாதிரை)
(ஆடி – 17 – பூரம்)
(ஆக. 4)


(ஆடி – 20 – சித்திரை)


(ஆடி – 21 – சுவாதி)

(ஆடி – 21 – சுவாதி)
 
(ஆடி – 21 – கேட்டை)

(ஆடி – 21 – கேட்டை)

(ஆடி – 27 – உத்திராடம்)

(ஆடி – 27 – உத்திராடம்)
(மறைவு: ஆக. 16)

—————————–

சான்றோர் – மலர்வும் மறைவும்:
(மறைவு: ஜூலை 21)
(பிறப்பு: ஜூலை 30)
(மறைவு: ஜூலை 22)

(பிறப்பு: ஜூலை 23)
(மறைவு: ஆக.1)

(மறைவு: ஜூலை 23)
(பிறப்பு: ஜூலை 23)

(பிறப்பு: ஜூலை 27)
(பிறப்பு: ஜூலை 28)


(மறைவு: ஜூலை 29)

(பலிதானம்: ஜூலை 31)
(பலிதானம்: ஆடி 18)
(மறைவு: ஆக. 7)

(மறைவு: ஆக. 13)

(பிறப்பு: ஆக. 15)

———————————
பிற:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s